Crown Grants
Crown Grants : 
Thomas Newsham
Sect 8 Fitzroy
Set 29 Fitzroy
21 pt Omata 
29 Omata
Block
4
5
v111
V111
Survey district
Paritutu
Paritutu
Paratutu
Paratutu
Date
14/9/1859
14/9/1859
2/3/1863
14/9/1859
Click
-
 
William Newsham
201 Patea
157 Kakaramea Town
Block
xv
-
Survey district
Hawera
-
Date 1
26/2/1866
26/2/1866
Date 2
31/7/1871
31/7/1871
 
Frederick Ernest Newsham
Blocks
29, 8 and 21
Survey district
Omata
Date 1
27/11/1893
Click
 
Charles Newsham
34
65
69
47
Block
xv1
1v
1v
v111
Survey district
Kaupokanui
Waimate
Waimate
Waimate
Date 1
8/9/1882
18/11/1884
-
29/10/1880
Date 2
-
8/12/1886
-
-